Skolehelsetjenesten

Lindeberg skole har to helsesøstre.

Ungdomstrinnet – onsdag og torsdag:

Marianne Gjesti
mobil 970 40 524
marianne.gjesti@bal.oslo.kommune.no 

Barnetrinnet – tirsdag og onsdag:

Marianne Hauan
mobil 903 64 254
marianne.hauan@bal.oslo.kommune.no 

Helsestasjon for ungdom for alle fra 13 til 23 år

Lege, psykolog og helsesøster tilstede.
Åpningstider: Mandag 15.30 – 18.00
Sted: Alna helsestasjon, Trygve Lies plass 1, 4. etasje.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.