Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Hjerte med tegninger av en helsesøster og barn

 

Skolehelsetjenesten i bydel Alna arbeider for å fremme barn og ungdoms helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Hovednummer: 23 47 96 04

Tjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller til en spesialist. Tjenesten samarbeider med skolen om et program for helseopplysning.

 

Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

 

Lindeberg skole har to helsesykepleiere. Vi har også en psykolog tilknyttet skolen.

Ungdomstrinnet:

Skolepsykolog:

  • Natasha Borgen Framstad

Henvendelse via skolehelsetjenesten ved helsesykepleier ungdomstrinnet.

Barnetrinnet 

 

Helsestasjon for ungdom for alle fra 13 til 23 år
Lege, psykolog og helsesøster tilstede.
Åpningstider: Mandag 15.30 – 18.00
Sted: Alna helsestasjon, Trygve Lies plass 1, 4. etasje.

 

Postadresse: Alna Helsestasjon, Postboks 65 Furuset, Trygve Liesplass 1, 1051 Oslo

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.