Skolehelsetjenesten

Lindeberg skole har to helsesøstre. Vi har også en psykolog tilknyttet skolen.

Ungdomstrinnet – mandag, tirsdag, onsdag og torsdag + noen fredager:
Marianne Gjesti 
mobil 970 40 524
marianne.gjesti@bal.oslo.kommune.no 

Barnetrinnet – onsdag og torsdag:
Gunn Indrevær
mobil: 408 70 262
gunn.indrevar@bal.oslo.kommune.no

Helsestasjon for ungdom for alle fra 13 til 23 år
Lege, psykolog og helsesøster tilstede.
Åpningstider: Mandag 15.30 – 18.00
Sted: Alna helsestasjon, Trygve Lies plass 1, 4. etasje.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.