Skolehelsetjenesten

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/skolehelsetjenesten/

 

Lindeberg skole har 2 helsesøstre:

Ungdomstrinnet: Marianne Gjesti (mobil 970 40 524): marianne.gjesti@bal.oslo.kommune.no (Onsdag og torsdag)

Barnetrinnet: Marianne Hauan (mobil 903 64 254):  marianne.hauan@bal.oslo.kommune.no (Tirsdag og onsdag)

 

Helsestasjon for ungdom for alle fra 13 til 23 år

Lege, psykolog og helsesøster tilstede.

Åpningstider: Mandag 15.30 – 18.00

Sted: Alna helsestasjon, Trygve Lies plass 1, 4. etasje.