Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU ved Lindeberg skole møtes ca én gang i måneden, tirsdager fra kl 18-19.30 på skolens personalrom.
Her møtes foreldre fra alle trinn ved skolen for å få informasjon og diskutere stort og smått.

Innkallinger skjer via appen Spond (samt epost til de som ikke bruker Spond).

Møtekalender skoleåret 2018/2019:

25.september
16.oktober
13.november
11.desember
8.januar
5.februar
5.mars
2.april
30.april
28.mai

 

Leder for FAU: Viggo Navarsete

Kontakt FAU: fau.styret.lindeberg@gmail.com