Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU ved Lindeberg skole møtes ca én gang i måneden, tirsdager fra kl 18-19.30 på skolens personalrom.
Her møtes foreldre fra alle trinn ved skolen for å få informasjon og diskutere stort og smått.

Innkallinger skjer via appen Spond (samt epost til de som ikke bruker Spond).

Møtekalender skoleåret 2019/2020:

20.08.2019

24.09.2019

22.10.2019

26.11.2019

07.01.2020

04.02.2020

03.03.2020

31.03.2020

28.04.2020

02.06.2020

 

Leder for FAU: Viggo Navarsete

Kontakt FAU: fau.styret.lindeberg@gmail.com

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU