Trygg læring

Elevmegling er akkurat det samme som voksenmegling, og har følgende rutiner:

Megling er frivillig. Megler er upartisk. Det er partene som eier konflikten. Det er alltid to elevmeglere. Ofte er det en jente og en gutt. Blir partene enige om en avtale seg imellom kan de møtes etter en viss tid for å se hvordan det går. Datoen for å møtes igjen avtales når man har skrevet en avtale. Det er alltid en voksen enten i meglingsrommet eller i nærheten når meglingen foregår.

Hvilke saker kan megles?

Vi pleier å si at noen saker kan være for store, men ingen er for små.

Dette kan være eksempler på noen saker som kan megles:

  • Erting
  • Knuffing
  • Krangel om regler
  • Ting som går i stykker
  • Slåssing
  • Baksnakking
  • Kjærestekrangel

Mobbing skal ikke megles da mobbing er et overgrep og ikke en konflikt. Det er samtidig viktig at vi alle, både barn og voksne, har en felles forståelse av hva vi mener med mobbing.

Hvem snakker jeg eller elevene med for å få megling?

Du kan snakke med elevmeglerne eller ressurslærerne. Det går også an å legge en lapp i hylla til en av ressurslærerne. Når elevene som skal til megling får et tidspunkt, er det viktig at læreren hjelper eleven med å huske tidspunktet. Elevene går til meglerrommet hvor meglerne venter på dem. Vanligvis tar en megling ca. en halv time, men det varier. Husk at partene som oftest skal møtes igjen.

Hva er forskjellen på Trygg læring og elevmegling?

Det er viktig å skille mellom de to begrepene.

Trygg læring dreier seg om hele skolen. Det vil si alle de voksne (administrasjonen, personalet og foreldre), elevene og skolehverdagen. Begrepet betegner et system og en holdning i forhold til konflikt.Elevmegling er det som faktisk foregår når to elevmeglere megler mellom to eller flere parter.

Hvem er ansvarlig for skolemegling?

Trygg læring involverer hele skolen. Elever skal utdannes til elevmeglere. Dette skjer på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Deres oppgave skal være å megle i konflikter mellom elever og å bidra til at konflikter kan løses på en hensiktsmessig måte. Skolen har egne ressurslærere som er ansvarlig for gjennomføringen av skolemeglingsprogrammet, men gjennomføringen krever også at alle voksne i skolesamfunnet deltar aktivt.