Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret skal støtte og samarbeide nært med rektor om driften av skolen. Rektor er skolens daglige og pedagogiske leder. Rektor vil forberede de saker styret skal behandle og følge opp vedtakene. Styret skal legge føringer for skolens virksomhet og prioriteringer innen gitte rammer i regelverk og budsjett. Styrets viktigste sak vil være skolens årsbudsjett. Dernest vil det være viktig for styret å følge med på hvilke resultater skolen oppnår og slik bidra til kvalitetssikring ved skolen. Styret skal også uttale seg om saker skolen har til høring fra høyere skolemyndighet.

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Byrådsavdeling for kultur- og utdanning. Medlemmene representerer eier som er Oslo kommune.

Driftsstyrene i grunnskolene har følgende representasjon:

  • 2 foreldre. 3 vararepresentanter
  • 2 ansatte. 2 vararepresentanter
  • 3 eksterne som er politisk oppnevnt. 3 vararepresentanter

Foreldrerepresentantene velges i FAU og representantene for de ansatte velges på personalmøte. Styremedlemmene oppnevnes for 2 år av gangen.

Dersom du ønsker referat fra driftsstyremøtene kan du ta kontakt med driftsstyrets sekretær eller assisterende rektor.

 

Kontakte driftsstyret:

Hans Sigurd Gundersen, fungerende rektor        hans.gundersen@osloskolen.no

 

 

Driftsstyret Lindeberg skole

Viggo Navarsete– leder og foreldrerepresentant
Siri Skovseth – foreldrerepresentant
Hans Amberg – politisk representant og nestleder
Leif Kjetil Tviberg – politisk representant
Elisabeth Guldbrandsen – politisk representant
Idar Saxrud Johansen – personalrepresentant
Diturije Rusanovska - personalrepresentant

Roy Andrej Martinsen - elevrepresentant
Hans Sigurd Gundersen – fungerende rektor og sekretær

 

Vararepresentanter politisk:

1. vara: Tone Charlotte Brekke

2. vara: Cihan Karakoc

3. vara: Sebastian Maira Johansen