Hovedseksjon

Oslostandarden for aktivitetsskolen

Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo. Oslostandarden gjelder fra og med 1. august 2011 ved alle aktivitetsskoler.

Her finner du Oslostandarden for aktivitetsskolen.

Her finner du ut hvordan Lindeberg skole etterlever Oslostandarden.