Hovedseksjon

Søknad om skoleplass

 

 

Skolebytte ved skolestart

For skolestartere les mer her: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/starte-pa-skolen/

 

Slik søker du om skolebytte i grunnskolen

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/bytte-grunnskole/


E-post:

postmottak@ude.oslo.kommune.no
Husk å merke e-posten med Lindeberg skole i emnefeltet!

 

Oslo kommune, Utdanningsetaten
Lindeberg skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Merk konvolutten med skolens navn.

Les mer om hvordan gå frem for å bytte skole på Oslo kommunes nettsider 

 

Søk om skoleplass i en annen kommune enn den eleven bor i

Som foresatt kan du søke om at barnet deres skal gå på barne- eller ungdomsskole i en annen kommune enn den dere er bosatt i. Søknad om dette må sendes både til kommunen barnet bor i, og til kommunen dere ønsker skoleplass i.

Les mer om hvordan gå frem for å søke om skoleplass i en annen kommune enn den eleven bor i