Søknad om skoleplass

Skolebytte ved skolestart

For skolestartere kan baksiden av innskrivningsskjemaet benyttes for å søke om skolebytte. Du vil få svar på søknaden i april/mai. Søker du etter dette tidspunktet må søknaden sendes direkte til skolen.

Skolebytte for elever som har begynt på annen skole

For å søke om skolebytte må du sende et brev eller en e-post til skolen.

Søknaden må inneholde:

  • navn og fødselsdato på elev
  • klassetrinn
  • hvilken skole eleven tilhører i dag
  • begrunnelse for ønske om skolebytte


E-post:

postmottak@ude.oslo.kommune.no
Husk å merke e-posten med Lindeberg skole i emnefeltet!

Postadresse Lindeberg skole:

Oslo kommune, Utdanningsetaten
Lindeberg skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Merk konvolutten med skolens navn.

Les mer om hvordan gå frem for å bytte skole på Oslo kommunes nettsider 

 

Søk om skoleplass i en annen kommune enn den eleven bor i

Som foresatt kan du søke om at barnet deres skal gå på barne- eller ungdomsskole i en annen kommune enn den dere er bosatt i. Søknad om dette må sendes både til kommunen barnet bor i, og til kommunen dere ønsker skoleplass i.

Les mer om hvordan gå frem for å søke om skoleplass i en annen kommune enn den eleven bor i

Søknad skoleplass