Vår profil

Inngang

Vi har som mål å tilby en profesjonell, differensiert og tilpasset opplæring på alle trinn. Vi benytter derfor undervisningsmetoder som Tidlig Innsats Early Years (1.–4. trinn) og Fagtekst i Fokus (5.–7. trinn).

Våre satsningsområder er lesing, regning og et godt og trygt arbeidsmiljø. Vi har stor fokus på tett oppfølging av den enkelte elevs resultater. Skolen ble høsten 2013 med i Achievement for All, et rammeverk for skoleutvikling etter engelsk modell innenfor systematikk og standardisering. Fokus er på grunnleggende ferdigheter, lavere elevfravær og økt foreldreengasjement.

Ettersom vi er en skolemeglingsskole, er skolens elevmeglere sentrale i arbeidet med arbeidsmiljøet, både forebyggende og inn mot konfliktsituasjoner.