Hovedseksjon

Vår profil

Inngang

Vi har som mål å tilby en profesjonell, differensiert og tilpasset opplæring på alle trinn. 

Våre satsningsområder er lesing, regning og et godt og trygt arbeidsmiljø. Vi har stort fokus på tett oppfølging av den enkelte elevs resultater. Fokus er på grunnleggende ferdigheter, lavere elevfravær og økt foreldreengasjement.

Ettersom vi er en skolemeglingsskole, er skolens elevmeglere sentrale i arbeidet med skolemiljøet, både forebyggende og inn mot konfliktsituasjoner.