Hovedseksjon

Strategisk plan

Strategisk kart tar utgangspunkt i Byrådets budsjettforslag, og setter mål. Skolene utvikler deretter hvert år sin strategiske plan. Denne planen gir uttrykk for hvordan for eksempel en skole skal bidra til å realisere etatens samlede mål på alle områder, og angir hvilke resultatmål som skal nås for at dette skal skje.

Sentrale resultater publiseres i Min Osloskole, som er tilgjengelig på Utdanningsetatens hjemmeside. Det er skolens driftsstyre som vedtar skolens strategiske plan, sammen med budsjettet, i januar hvert år.

 

Lindeberg skoles strategiske plan.