Priser AKS Lindeberg

a

Inntekter

Inntil kr 228 042

tom  kr 405 408

fom kr 405 409

Gratis kjernetid fulltid

246

450

1041

 

 

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2020

 

I vedtekter for kommunal skolefritidsordning i Oslo kommune, § 12 Varsel om økt

oppholdsbetaling, står følgende: Økte satser for oppholdsbetaling iverksettes først etter minst 6 ukers varsel.