Hovedseksjon

Priser AKS Lindeberg

a

         

Oversikt over kommunale takster 2023

 

Inntekter

tom kr 250 830

tom kr 445 920

fra kr 445 921

Gratis kjernetid heltidsplass

261

   479

1 108

 

 

Skatteoppgjør leveres Aktivitetsskolen ved redusert oppholdsbetaling

 

 

Aktivitetsskolen Lindeberg

 

Kost er innberegnet i tallene for oppholdsbetalingen for heltidsplass og deltidsplass.

Det betales ikke for kost for gratis kjernetid.