Hovedseksjon

Valgfag på Lindeberg skole 2022/2023

v

Valgfag er et praktisk fag som utgjør til sammen 57 årstimer, det vil si 90 minutter valgfag per uke. Enkelte valgfag kan legge opp til litt lengre økter noen ganger for å få gjennomført ulike prosjekter eller dagsturer, disse timene blir gitt tilbake i form av avspasering i valgfagstimer senere.

Formålet med valgfagene er at elevene kan få oppleve inspirasjon, mestring og oppdage egne muligheter gjennom praktiske aktiviteter. Det legges til rette for samhandling og samarbeid, slik at den enkelte også kan utvikle evne til å ta medansvar for felleskapet.

Elevene får vurdering med karakter i valgfag på lik linje med andre fag på ungdomsskolen. Alle elevene blir vurdert likt uavhengig av hvilket trinn de tilhører, eller hvor mange ganger de eventuelt har hatt samme valgfag. Hvis eleven velger samme valgfag over flere år, er det den siste karakteren som blir standpunktkarakter, uavhengig om denne er bedre eller dårligere enn forrige. Elevene vil derfor, når de går ut av 10. trinn, ha enten en, to eller tre standpunktkarakterer i valgfag. Dersom eleven har flere enn ett valgfag er det snittet av disse karakterene som vil telle inn på opptaket til videregående skole.

Valgfag velges altså for et skoleår av gangen, det vil derfor være mulig å velge et nytt fag neste skoleår. På grunn av kontinuitet og vurdering er det ikke mulig å bytte tildelt valgfag i løpet av skoleåret.

Hos oss på Lindeberg skole kan man velge mellom fire ulike valgfag årlig. Gjennom ungdomstrinnet har vi seks ulike alternativer. For å sette i gang et valgfag må vi ha nok elever som ønsker å ha faget.

 

Trykk på linken under for mer informasjon: 

 

Informasjonshefte for hele ungdomstrinnet