Hovedseksjon

Språkfag på Lindeberg skole

s

 

På Lindeberg skole tilbys to fremmedspråk; spansk og fransk, i tillegg har vi engelsk fordypning og matematikk fordypning for dem som ønsker det.

Språkkompetanse blir stadig viktigere, både i studier, i arbeidslivet og ved at vi reiser stadig mer på tvers av landegrensene. Valget om å ta et språkfag på ungdomsskolen påvirker også videregående skole dersom man søker seg inn på en studieforberedende linje:

 

På ungdomsskolen kan du velge et andre fremmedspråk i tillegg til engelsk. Dette faget skal du ha 2 timer pr uke i 3 år. På Lindeberg skole har vi en prøveperiode frem til høstferien hvor man kan kan få bytte fag hvis det er ledig plass på de andre alternativene. Før jul vil dette fremdeles være en mulighet for de som oppdager at spansk eller fransk ikke passet for dem.

Etter jul vil det  ikke være mulig å bytte språk underveis. Du får karakter i faget, og den teller til opptak på videregående skole.

Når du kommer på videregående skole, bygger du vanligvis videre på språket du har valgt og tar nivå 2 på vg1. Hvis du bytter språk på videregående starter du opp med nivå 1 igjen og kan være ferdig med det nye språket etter to år.  

 

Informasjonshefte om språkfag og matematikk fordypning.