Ledelse og ansatte

Rektor

Bjarte Buen

Bjarte.Buen@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor (4.-6. trinn)

Hans Sigurd Gundersen

HansSigurd.Gundersen@ude.oslo.kommune.no

Inspektør (9.-10. trinn)

Yasmin Naz

Yasmin.Naz@ude.oslo.kommune.no

Inspektør (7.-8. trinn)

Ebi Rezvan

Ebi.Rezvan@ude.oslo.kommune.no

Inspektør (1.-3. trinn)

Eirik Aarsæther

eirik.aarsaether@ude.oslo.kommune.no

Leder aktivitetsskolen Lindeberg

Kristin Øidvin

Kristin.Oidvin@ude.oslo.kommune.no

 

Sosiallærere og administrasjon

Sosiallærer barnetrinn: Anders Schøyen Paulsberg
Anders.Schoyen.Paulsberg@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer/rådgiver ungdomstrinn: Laila Faksvåg-Fleines
Laila.Faksvag.Fleines@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder: Saruthai Athavan
Saruthai.Athavan@ude.oslo.kommune.no

Førstesekretær: Kristine T. Michaelsen
Kristine.Tumyr.Michaelsen@ude.oslo.kommune.no