Ledelse og ansatte

 

Rektor

Bjarte Buen
Bjarte.Buen@ude.oslo.kommune.no

 

Assisterende rektor 

Hans Sigurd Gundersen
HansSigurd.Gundersen@ude.oslo.kommune.no

 

Inspektør (10. trinn)

Yasmin Naz
Yasmin.Naz@ude.oslo.kommune.no

 

Inspektør (5.-9. trinn)

Ebi Rezvan
Ebi.Rezvan@ude.oslo.kommune.no

Inspektør (1.-4. trinn)
Jarle Instebø
jarle.instebo@ude.oslo.kommune.no

 

Leder aktivitetsskolen Lindeberg
Kristin Øidvin
Kristin.Oidvin@ude.oslo.kommune.no

 

Sosiallærere og administrasjon

Sosiallærer barnetrinn: Anders Schøyen Paulsberg
Anders.Schoyen.Paulsberg@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer/rådgiver ungdomstrinn: Hilde Berntsen

hilde.berntsen@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder: Saruthai Athavan
Saruthai.Athavan@ude.oslo.kommune.no

Førstesekretær: Kristine T. Michaelsen
Kristine.Tumyr.Michaelsen@ude.oslo.kommune.no