Sosiallærere og administrasjon

Sosiallærer barnetrinn: Anders Schøyen Paulsberg
Anders.Schoyen.Paulsberg@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer/rådgiver ungdomstrinn: Laila Faksvåg-Fleines
Laila.Faksvag.Fleines@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder: Saruthai Athavan
Saruthai.Athavan@ude.oslo.kommune.no

Førstesekretær: Kristine T. Michaelsen
Kristine.Tumyr.Michaelsen@ude.oslo.kommune.no