Hovedseksjon

Sosiallærere og administrasjon

Fungerende sosiallærer 1.-4. trinn:

Jarle Instebø
jarle.instebo@osloskolen.no

Sosiallærer 5.-7. trinn:

Veronica Øren
veronica.oren@osloskolen.no

Sosiallærer/rådgiver 8.-10. trinn:

Hilde Berntsen
hilde.berntsen@osloskolen.no

Kontorleder:

Saruthai Athavan
Saruthai.Athavan@osloskolen.no

Førstesekretær:

Kristine T. Michaelsen
Kristine.Michaelsen@osloskolen.no

Ikt-ansvarlig:

Ismail Ali Mohamud
ismail.mohamud@osloskolen.no

Biblioteksansvarlig:

Diturije Rusanovska
diturije.rusanovska@osloskolen.no

Vaktmester:

Steinar Ancona
steinar.ancona@osloskolen.no

Tilsynsvakt:

Einar Engebretsen
einar.engebretsen@osloskolen.no