Hovedseksjon

Jodtabletter og atomberedskap

Som ledd i atomberedskapen i Oslo kommune er det lagret jodtabletter i alle offentlige og private skoler, barnehager og institusjoner der barn oppholder seg på dagtid.
Hvis det skulle skje en atomhendelse, vil barna få utdelt jodtabletter der de oppholder seg. Foresatte må gi forhåndssamtykke for at barn skal få utdelt jodtabletter.

Les mer om dette her.

 

Informasjon om bruk av jodtabeletter- denne er bare på norsk

 

Samtykkeskjema

Samtykke jod tabletter

Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler.

 

Befolkningsvarsling blir gjennomført ved atomhendelse der Oslo kommune og Osloskolene får en slik anbefaling. Det nasjonale atomutvalget kan delegere ansvar for tiltak lokalt til Kommuneoverlege/Bydelsoverlege.

Foresattes ansvar

  • Foreldrene skal gi forhånds samtykke
  • Foreldre må sørge for å gi tilbakemelding til skolen om barnet har allergier eller sykdommer der jodtabletter kan gi negativ bivirkninger
  • Foresatte plikter å gjøre seg kjent med infobrev fra Helseetaten

 

Elevenes ansvar

  • For elver over fylte 16 år inntrer den helserettslige myndighetsalderen. Elever over 16 år kan selv ta stilling for om de vil ta jodtabletter

 

Utdanningsetaten ansvar

  • Sørger for at jodtabletter blir distribuert til alle skoler og private skoler
  • Sørger for felles mal for tiltakskort
  • Sørger for viderformidling av informasjon fra Helseetaten 

 

 

Elektronisk samtykkeskjema for innhenting av samtykke fra foresatte. Ved innlogging brukes MinID eller BankID.

Har man ikke mulighet til å fylle ut elektronisk kan man benytte pdf. eller word. filene og levere på papir til skolen. Se dokumentlisten til høyre, på telefon ligger de nederst på siden.

 

 

Samtykkeskjema papirformat

 

  •  

Informasjon til foresatte på ulike språk