AKS Lindeberg

Aktivitetsskolen grønn logo

Rammeplanen for Aktivitetsskolen gir retning for innhold og sikrer at elevene får et 

variert tilbud av aktiviteter fordelt på de ulike målområdene.

* Kunst, kultur og kreativitet

* Fysisk aktivitet og lek

* Natur, teknikk og miljø

* Mat og helse

* Lekser og fordypning

* Sosiale ferdigheter

 

Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved:

* Å gi barna trygghet og omsorg

* Å bidra til barns sosiale og faglige utvikling

* Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen

* Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart

* Å gi muligheter for leksearbeid

 

Vi legger vekt på trivsel og omsorg. Det er viktig at barna trives, som igjen fører til at barna 

lettere skaper relasjoner og vennskap.

Vi har et variert og godt aktivitetstilbud, hvor barna kan melde seg på det de ønsker

Det er viktig at vi har god kommunikasjon med foresatte.

Foresatte blir invitert til hyggelige sammenkomster, hvor de også kan få innblikk i noe av det barna holder på med,

Vi samarbeider tett med andre Aktivitetsskoler i Bydel Alna og Stovner. 

Furuset Allidrett er et av tilbudene vi gir barna, her får barna mulighet og velge mellom ulike 

Idrettstilbud.

Hvert enkelt barn kan delta ut i fra sine egne forutsetninger. De ansatte på Aktivitesskolen skal være engasjerte og aktive voksne som skaper trygghet for barna.

 

Kristin Øidvin

Aktivitetsskoleleder.