Hovedseksjon

AKS Lindeberg

Aktivitetsskolen grønn logo

Rammeplanen for Aktivitetsskolen gir retning for innhold og sikrer at elevene får et variert tilbud av aktiviteter fordelt på de ulike målområdene.

 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Fysisk aktivitet og lek
 • Natur, teknikk og miljø
 • Mat og helse
 • Lekser og fordypning
 • Sosiale ferdigheter

Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved:

 • Å gi barna trygghet og omsorg
 • Å bidra til barns sosiale og faglige utvikling
 • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
 • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
 • Å gi muligheter for leksearbeid

Aktivitetsskolen Lindeberg

 • Vi legger vekt på trivsel og omsorg. Det er viktig at barna trives, som igjen fører til at barna lettere skaper relasjoner og vennskap.
 • Vi har et variert og godt aktivitetstilbud, hvor barna kan melde seg på det de ønsker.
 • Det er viktig at vi har god kommunikasjon med foresatte. Foresatte blir invitert til hyggelige sammenkomster, hvor de også kan få innblikk i noe av det barna holder på med.
 • Vi samarbeider tett med andre Aktivitetsskoler i Bydel Alna og Stovner.
 • Furuset Allidrett er et av tilbudene vi gir barna, her får barna mulighet og velge mellom ulike Idrettstilbud.
 • Hvert enkelt barn kan delta ut i fra sine egne forutsetninger.
 • De ansatte på Aktivitesskolen skal være engasjerte og aktive voksne som skaper trygghet for barna.

Informasjon til foresatte ved skolestart 2022-2023