Velkommen til skolestart 16. august!

s

J  1.trinn begynner kl. 10.00 og slutter kl. 13.00

o   Skolestarterne møter utenfor AKS. Rektor vil ønske velkommen til skolen, før elevene blir ropt opp. Etter at alle elevene er ropt opp, vil klassene gå i klasserommene sammen med lærerne sine. Foresatte må bli igjen utenfor.

o    Lenke til informasjon om å starte på Oslo kommunes nettsider: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/starte-pa-skolen/om-skolestart/

o    Lenke til informasjon om skolestart og skolestartbrosjyren på flere språk, på Oslo kommunes nettsider: https://www.oslo.kommune.no/english/schools-and-education/starting-school/

 

J  2. trinn: kl. 08.30-13.15. Elevene møter opp utenfor AKS

J  3. trinn: kl. 08.30-13.15. Elevene møter opp ved egen inngang (brua)

J  4. trinn: kl. 08.30-13.15. Elevene møter opp ved egen inngang (brua)

J  5. trinn: kl. 08.15 -14.00. Elevene møter opp ved asfaltbanen v/containerne

J  6. trinn: kl. 08.15-14.00. Elevene møter opp ved hovedinngang

J  7. trinn: kl. 08.15-14.00. Elevene møter opp ved gymsalen

 

J  8.trinn begynner 09.00 – 14.00. Elevene møter opp i store skolegård

o   Elevene blir ropt opp og tatt i mot av sine nye kontaktlærere

J  9. trinn: kl. 08.30-14.00. Elevene møter opp i store skolegård

J  10. trinn: kl. 08.30-14.00. Elevene møter opp i store skolegård

 

Alle elever møter med sekk, skrivesaker og matpakke.

 

Vi gleder oss til å starte opp et nytt skoleår sammen med dere!

Hilsen oss på Lindeberg skole