Tilbud AKS - gratis deltidsplass

b

INFORMASJON OM GRATIS DELTIDSPLASS I AKTIVITETSSKOLEN FOR 1.- 4. TRINN SKOLEÅRET 2021/2022.

Alle barn som skal begynne i 1.-4. klasse ved Lindeberg skole får tilbud om gratis deltidsplass i Aktivitetsskolen (AKS) skoleåret 2021/2022. Tilbudet gjelder fra august 2021.

Trykk inn på denne linken så kan du lese mer om tilbudet.