Viktig informasjon fra AKS

b

Fredag 14. august holder Aktivitetsskolen stengt grunnet planleggingsdag.

Aktivitetsskolene kan stenge to dager i løpet av skoleåret for planlegging.

Dag to vil komme i løpet av vårhalvåret.

 

I tillegg må du gå inn på følgende link og melde på barnet ditt hvis de skal delta på augustklubben til høsten:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeml4X0GeWMnLZLuDkVT8s8kW4TcYQgksOKfHo6L-WnlRKBwA/viewform?usp=sf_link