Velkommen til førskoledag!

foto

Onsdag 03.06.20, i tidsrommet kl. 09.00-10.30 er du velkommen til førskoledag på LIndeberg skole sammen med dine foresatte. 

Førskoledagen blir litt annerledes dette året på grunn av korona. Vi må følge smittevernrådene vi har fått fra Utdanningsetaten og Folkehelseinstituttet. Årets skolestartere er derfor delt opp i tre grupper med ulikt starttidspunkt. 

Klikker du videre på denne linken sammen med dine foresatte vil du få mer informasjon om når du skal møte på skolen. Velkommen!