Vaksinering på ungdomstrinnet

c

I første omgang vil unge mellom 12–15 år få tilbud om én vaksinedose. Det er frivillig å la barnet sitt vaksineres mot korona. Koronavaksinen er gratis.

Hvem kan få koronavaksine?

Alle mellom 12–15 år, som ikke er vaksinert fra før, får tilbud om koronavaksine. Det vil si alle født i 2006, 2007 og 2008, og de som er født i 2009 og som har fylt 12 år. Barn mellom 12 og 15 år vil bli tilbudt vaksinen fra Pfizer (Comirnaty®), som er godkjent til bruk fra 12 år og oppover.

De som bor utenfor Oslo, men går på skole i kommunen, kan få vaksine i Oslo.

Barn som har hatt korona skal ikke vaksineres.

 

Trykk på denne linken så får du resten av informasjonen.