Hovedseksjon

Ung i Oslo 2023

Ung i Oslo 2023

 

Undersøkelsen skal gi barn og unge i alderen 10 til 19 år mulighet til å fortelle lokalpolitikere og forskere hvordan de har det, og hva de driver med i fritiden.

Resultatene gir kunnskap som skal brukes i kommunens arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til barn og unge bedre.

Undersøkelsen skal gi forskningsdata for å få mer kunnskap om unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid.

Undersøkelsen er Oslo kommune sin Ungdata-undersøkelse. Ungdata gjennomføres over hele landet, og blir brukt i en rekke forskningsprosjekter om hvordan det er å vokse opp i Norge i dag.

Undersøkelsen vil bli gjennomført på 5.-10. trinn ved Lindeberg skole. Undersøkelsen er frivillig for elevene å delta i. I uke 10 blir det sendt ut skolemelding med informasjon til foresatte om undersøkelsen. Selve undersøkelsen gjennomfører vi i uke 12-13. Ungdomstrinnet avvikler dette torsdag 23. mars i uke 12.

Foresatte har rett til å reservere sitt barn fra å delta i undersøkelsen ved å gi beskjed til kontaktlærer innen mandag 20. mars. Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner. Ingen personer vil kunne gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres.

For mer informasjon om Ung i Oslo klikk på linken nedenfor:

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/ung-i-oslo-2023/informasjon-foresatte-ung-i-oslo