Med fokus på menneskeverd! På mandag heiser vi regnbueflagget.

r

 

"Jeg har en drøm om at mine fire små barn en dag skal få leve i en verden der de ikke blir dømt etter hudfarge, men etter kvaliteten i deres karakter."

-Martin Luther King

 

Slik lyder en menneskerettighetsforkjempers forståelse av menneskeverd, menneskets fundamentale rett til ukrenkelighet. Han selv hadde følt på kroppen den smertefulle virkningen rasisme og diskriminering kunne påføre et individ. Har hans drøm blitt til en opplevd realitet i dagens USA? Er det fortsatt grunnlag for å kjempe videre for likeverd og menneskerettigheter? Er kampen mot rasisme og diskriminering en global utfordring? Hvordan opplever minoritetene rasisme- og diskrimineringsproblematikken i sin hverdag? 

Trykk på denne linken for å laste opp dokumentet for å lese videre.