Invitasjon til førskoledag

f

 

Hvis streiken fortsetter vil programmet bli noe redusert, men vi tenker det er viktig at dere får besøkt skolen slik at dere får hils på noen av oss.

 

I år som i fjor må førskoledagen uansett bli annerledes. På grunn av smittevern kan vi ikke ta imot hele klasser og vi må derfor dele elevene inn i mindre grupper. Vi vil veldig gjerne treffe dere før sommerferien, og inviterer derfor til et lite treff her på Lindeberg mandag 14. juni. Hvert barn kan ha med seg en (1) voksen.

Skolestarterne vil bli delt inn i fire grupper og vi planlegger fire korte treff. Det vil bli sendt ut egen invitasjon til alle slik at dere vet når dere skal komme. Barnehagene vil også bli informert.

Hver samling vil vare i ca 20 minutter.

 

Program

 

  • Rektor ønsker velkommen
  • Inspektør presenterer kontaktlærerne og leder for ASK
  • Inspektør informerer om klassene
  • Leder for AKS informerer om deres tilbud
  • Lærerne forteller om skolestart

 

Oppmøte

 

Vi møtes på Torget. Dere bruker hovedinngangen når dere kommer.

På grunn av smittevern er det viktig at alle møter presis til oppsatt tid.

 

Gruppe 1: 09.00-09.30

Gruppe 2: 09.30-10.00

Gruppe 3: 10.00-10.30

Gruppe 4: 10.30-11.00

 

Sjekk sms/e-post for å finne ut hvilken gruppe dere skal møte i. 

 

Vi gleder oss til dere kommer!