Informasjon om overgang til rødt nivå på Lindeberg skole

c

Hei alle sammen!

Lindeberg skole 1. - 7. trinn og AKS vil holde stengt mandag 25.januar for å sikre god overgang til rødt nivå. Vi trenger tid til å samarbeide for å få alt på plass, slik at vi kan etterkomme de kravene som stilles til oss, når vi nå må på rødt nivå.

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

 

8.-10. trinn har vært på rødt nivå siden før jul og vil fortsette slik de har gjort. Det vil si at for dem blir det vanlig skoledag i morgen.

 

Foresatte med samfunnskritiske jobber som ønsker at barnet får et tilbud på skolen mandag 25. januar fra kl. 8.00 til 16.00, gir beskjed til rektor på telefon 90096869 i løpet av dagen. Tilbudet gjelder kun for elever fra 1. til 4. trinn. 

 

På mandag vil alle elever og foresatte få informasjon fra lærerne sine og AKS, om hvordan skoledagene og tilbudet på AKS vil bli organisert fremover.

 

Dette er en helt spesiell situasjon for oss alle. Vi kommer til å jobbe hardt for at skoletilbudet til elevene våre skal bli best mulig i denne tiden.

 

Ønsker dere alle en riktig god søndag.

 

Mvh

Rektor