Informasjon om Koronasmitte

c

På nåværende tidspunkt har vi ingen ansatte eller elever med påvist koronasmitte.

Vi har to elever på 1. og 2. trinn som har vært i Italia i vinterferien. Disse har fått beskjed om å holde seg hjemme og ta kontakt med lege for konsultasjon.

Vi følger Bydelsoverlegens anbefalinger som sier at det kun er elever med påvist koronasmitte og deres familiemedlemmer som skal holde seg hjemme.

På generelt grunnlag skal alle barn som er syke holdes hjemme inntil de er helt friske igjen.

For mer informasjon anbefaler vi dere å gå inn på følgende linker for råd og veiledning:

 

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/koronavirus/

 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Se gjerne denne filmen som er laget av Helsedirektoratet:

 

https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be

 

Mvh Rektor