Hvordan snakker vi med barn om korona?

c

Det er viktig å skape åpenhet og trygghet for barna. Det er naturlig at barn kan få reaksjoner som å bli engstelig, usikre, redde og at de er bekymret for hva som kan skje fremover. Barn får med seg mye informasjon gjennom media som er beregnet for voksne. Det er viktig å åpne opp for spørsmål. Barn trenger informasjon gitt på en måte som gjør at de forstår. Informasjon er med på å skape trygghet.

Trykk på følgende link så vil du få hele saken:

https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/hvordan-snakker-vi-med-barn-om-korona/