GRATIS idrettsskole i Vahl flerbrukshall i vinterferien for elever på 5.-7. trinn

Barn hopper paradis.

Idrettsskolen blir arrangert inne i hallen og ute på Rudolf Nilsens Plass mandag til torsdag fra kl 0900 - 1500.
Kun påmelding for alle dager!
Du får prøve mange ulike idretter, som innebandy, landhockey, fotball, håndball, bandy, curling, friidrett med flere. Med forbehold om mulige endringer.


Deltakerne deles i 4 grupper. Ved påmelding kan du velge en venn å komme i samme gruppe med!


Program hver dag:
09.00 Velkommen
09.30 - 10.30 1. økt
10.30 - 10.45 Frukt
10.45 - 11.45 2. økt
11.45 - 12.30 Lunsj
12.30 - 13.30 3. økt
13.30 - 13.45 Pause
13.45 - 14.45 4. økt
14.45 - 15.00 Rydding og vel hjem

Spørsmål?
Ta kontakt med Hege.Skau, hege.skau@idrettsforbundet.no, mobil: 911 32 364
eller Mohamed Fariss, sp.sterling@hotmail.com, mobil: 975 62 080
Mer info kommer etter påmelding.
Det er førstemann til mølla!
Oppmøte: Vahl flerbrukshall, Heimdalsgata 17, 0187 Oslo

Her (lenke) melder du deg på.