Endelig får vi elevene tilbake på 1. - 4. trinn

s

Hei alle foresatte på Lindeberg skole!

 

Mandag 27.04.20 åpner skolen igjen for 1. – 4.trinn. Veileder om smittevern for skoletrinn 1. – 7.trinn under Covid-19 utbruddet 2020 kom  denne uken, og på bakgrunn av denne jobber vi med hvordan vi kan gjenåpne skolen på en trygg og god måte. Smitteverntiltak er en av våre viktigste prioriteringer, og vi har fått  sentrale føringer på hvordan dette kan sikres på best mulig måte.

 

Vi vet at flere foresatte er bekymret for om skolen åpner for tidlig, og om deres barns helse blir godt nok ivaretatt. Vi ber dere, slik vi selv gjør, stole på helsemyndighetene når de sier at det er trygt å sende barna på skolen.

Rådene om sosial distansering, gruppestrørrelser og hygiene er fremdeles gjeldende og av høy prioriteringskarakter. Eksempelvis er øvre tak på anbefalt gruppestørrelse satt til 15 elever, mens hos oss på Lindeberg skole er ingen grupper større enn 13 elever. Skolen og AKS samarbeider godt om gjenåpning av skolen, og vi vil sørge for at fastsatte elevgrupper, kohortene, blir de samme gruppene både på skolen og Aks.

 

Vedlagt ligger en oversikt over hvilke kroniske sykdommer som gir rett til fortsatt hjemmeundervisning. Hvis dette gjelder ditt barn, må informasjon og legeerklæring sendes til skolens postmottak: postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk e-posten "Lindeberg skole". (Dette gjelder også foresatte som har tatt kontakt med elevens kontaktlærer). Skolen gir kun hjemmeundervisning til elever som tilhører disse gruppene. Dersom noen foresatte velger å holde barna hjemme uten legeerklæring, har ikke skolen plikt til å tilrettelegge for hjemmeundervisning.

 

Foresatte, som er i risikogrupper, kan kontakte egen fastlege for å vurdere behov for tilrettelegging av skoletilbud/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet. Vi ønsker, der det er mulig å tilrettelegge slik, at disse elevene møter som vanlig på skolen.

 

Vi forstår at dere sitter med mange spørsmål, og vi vil sørge for at dere får enda mer informasjon om gjenåpning av skolen for 1. -4.trinn i løpet av morgendagen, fredag 24. april.

Vi setter umåtelig pris på innsatsen dere har lagt ned for at barna deres skal få gjennomført hjemmeskolen på best mulig måte. Det blir stor stas å se våre flotte elever på skolen igjen, og vi gleder oss masse til gjensynet med dem på mandag. Hjertelig velkomne skal de være!

 

Hvis dere trykker på denne linken kommer dere til oversikten over kroniske sykdommer.

 

Informasjon på flere språk, trykk på følgende link:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/oversatt-til-flere-sprak/

 

Med vennlig hilsen fra ledelsen

Hans Sigurd, Ebi, Yasmin, Kristin og Bjarte