Digital åpen dag for informasjon om videregående skoler

Elever videregående skole

Infomøter, omvisninger, fremvisning av elevaktiviteter, spørsmål fra nye elever og foresatte etc. vil skje via skolenes digitale kanaler.  Her er oversikten over når de forskjellige skolene planlegger digital åpen dag . Tidspunkter for når de forskjellige skolen har åpen dag kommer fortløpende.

Informasjon fra Utdanningsetaten om Åpen dag finner du her.

Lenkesamlingen med nyttige nettsider og filmer finner du her.