Brukerundersøkelse i AKS

AKS-figurer-blå

Undersøkelsen åpner mandag 2. desember 2019. Frist for å delta er mandag 16. desember 2019

 

Foresatte med barn i Osloskolen inviteres av Utdanningsetaten til å delta i årets brukerundersøkelse av aktivitetsskoletilbudet. UDE oppfordrer alle foresatte med barn 1.-4.trinn – også de som ikke har barn i AKS – om å delta.

 

Undersøkelsen kan gjennomføres ved å gå inn på følgende webside: https://aks.vardehartmark.no/aks/

 

Diverse dokumenter