Informasjon om eksamen til elever og foresatte

Eksamen

Alle elever på 10.trinn har skriftlig eksamen i enten norsk, engelsk eller matematikk. I tillegg har de muntlig eksamen i ett fag.

Her finner dere informasjon om gjennomføringen av eksamen 2018 for 10.trinn, både skriftlig og muntlig samt info om klageadgang.

Trykk her for mer info:

- Brev om klageadgang Brev om klageadgang 2018.pdf

- Info om eksamen, vurdering og fravær Brev til foresatte.pdf