Søknad om skolebytte

Skolebytte ved skolestart

For skolestartere kan baksiden av innskrivningsskjemaet benyttes for å søke om skolebytte. Du vil få svar på søknaden i april/mai. Søker du etter dette tidspunktet må søknaden sendes direkte til skolen det ønskes bytte til.

Skolebytte for elever som har begynt på skolen

For å bytte skole må du sende et brev eller en e-post til skolen du ønsker at barnet ditt skal gå på.

Søknaden må inneholde:

  • navn og fødselsdato på elev
  • klassetrinn
  • hvilken skole eleven tilhører i dag
  • begrunnelse for ønske om skolebytte

Se også informasjon på Utdanningsetatens sider: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-og-skoletilhorighet/bytte-skole