Trivselsundersøkelse 1.-4. trinn høsten 2019

To gode venninner gir hverandre en klem.

Denne høsten skal vi gjennomføre en trivselsundersøkelse for de eldste barna i barnehagen og elever på 1.-4. trinn i grunnskolen. Formålet med undersøkelsen er at de yngste elevene skal få mulighet til å gi uttrykk for sin egen opplevelse av ulike forhold ved skolemiljøet. Undersøkelsen skal gi skolen verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Undersøkelsen skal gjennomføres ved alle skoler med 1.-4. trinn i perioden 15. oktober-15. desember 2019.