Hovedseksjon

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige
utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data
fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra
undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på
Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

 

Les mer om elevundersøkelsen på nettsidene til utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/