Eksamen 2019

Utdanningsdirektoratet har fastlagt eksamensplanen for skriftleg eksamen i grunnskolen våren 2019:

Dato

Hendelse

tirsdag 14. mai

 Opplysning om trekkfag i stort auditoriet kl. 09:00

onsdag 15.mai

Temadag i matematikk

torsdag 16. mai

 Eksamen matematikk

mandag 20. mai

 Forberedelsesdag norsk

tirsdag 21. mai

 Eksamen norsk- hovedmål

 onsdag 22. mai

 Eksamen norsk – sidemål (elever som er fritatt fra sidemål skriver  bokmål begge dager)

torsdag 23. mai

 Forberedelsesdag engelsk

fredag 24. mai

Eksamen engelsk